17 czerwca 2014

Zakończono przebudowę torowisk w Rudzie Śląskiej

16 czerwca w Rudzie Śląskiej podpisano bezusterkowy protokół odbioru prac w ramach zadania 53 i 55 pn: „Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); w ul. Katowickiej (10 m)” (zadanie nr 53), „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej” (zadanie nr 55), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

NDI S.A. realizuję obecnie na terenie aglomeracji śląskiej przebudowę torowisk w Chorzowie a także w Katowicach wraz z przebudową rynku. Szczególnie satysfakcjonująca, dla zespołu realizującego projekt, była wysoka ocena prac potwierdzona przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Wartość umowy wyniosła blisko 20 mln zł brutto. Całość prac rozpoczęła się 2 kwietnia 2013 roku. W ramach zadania 55 zostało przebudowane ok 2 709,73 mpt torowisk natomiast w ramach zadania 53 zostało przebudowane ok 691,43 mpt torowisk. Przebudowano również odwodnienie torowisk, trakcję tramwajową oraz pozostałe elementy infrastruktury w obrębie torowiska.

Pozostałe Aktualności