25 czerwca 2014

Zakończył się IV Europejski Kongres Finansowy

Zakończył się IV Europejski Kongres Finansowy. W ramach cyklu debat specjaliści z zakresu finansów zidentyfikowali kluczowe wyzwania stojące przed Polską i Europą. Propozycje praktycznych rozwiązań tych problemów tradycyjnie przybrały już formę Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego, które zostaną przekazane polskim i unijnym decydentom.

Program Europejskiego Kongresu Finansowego został w tym roku po raz pierwszy poszerzony o tematykę bezpieczeństwa energetycznego. Uczestnicy trzydniowego spotkania byli zgodni, że to, obok bezpieczeństwa finansowego i innowacyjności, niezbędny warunek dalszej integracji politycznej Unii oraz wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Ta świadomość znalazła również odzwierciedlenie w treści Rekomendacji IV Europejskiego Kongresu Finansowego, które tradycyjnie stanowią największy dorobek Kongresu. – To, co odróżnia Europejski Kongres Finansowy od innych tego typu spotkań to fakt, że Kongres żyje cały rok, tworząc płaszczyznę do koordynacji działań na rzecz wdrażania rozwiązań największych wyzwań, przed którymi stoi Polska i Europa – podsumował prof. Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współorganizującego Europejski Kongres Finansowy.

Wkrótce przedstawimy materiały filmowe wraz z rekomendacjami IV Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

W debatach wzięli udział m.in.:

Laszlo Baranyay, Vice-President, European Investment Bank, Dan Breznitz, Professor at Munk School of Global Affairs, University of Toronto, Steffen Kampeter, Parliamentary Secretary of State, Germany, Janusz Lewandowski, EU Commissioner for Financial Programming and Budget, Yves Mersch, Member of the Executive Board, European Central Bank, Mario Nava, Director, Financial Institutions, DG Markt, European Commission, Paul Ormerod, Partner, Volterra, Jürgen Schaaf, Counsellor to the Executive Board, European Central Bank, András Simor, Vice President, Policy, European Bank for Reconstruction and Development, Günter Verheugen, European Commissioner for Enlargement in 1999-2004, European Commissioner for Enterprise and Industry in 2004-2010, now honorary Professor at the European University Viadrina, Hans-Werner Sinn, President of the Ifo Institute for Economic Research Professor of Economics at the University of Munich, Rolf Wenzel, Governor, Council of Europe Development Bank

Pozostałe Aktualności