Wnęka Dokowa w Porcie Gdynia

2023-2025

Wnęka Dokowa w Porcie Gdynia

Grupa NDI po raz kolejny dołoży swoją cegiełkę do rozbudowy Portu Gdynia. W tym projekcie zadaniem jest wybudowanie wnęki dokowej a następnie przestawienie doku pływającego oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie.
Etap pierwszy obejmuje:

Budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II, przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I, wykonanie robót ziemnych i czerpalnych we wnęce dokowej oraz na torze podejściowym do wnęki dokowej, przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Termin realizacji tego etapu to 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.


Etap drugi to Przebudowa Pirsu nr II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

W zakresie prac znajdziemy między innymi:

Rozbiórkę slipu podłużnego i istniejących nabrzeży obudowy wnęki slipowej tj. nabrzeża łączącego Nabrzeże Zamykające z Nabrzeżem Południowym II oraz rozbiórki Nabrzeża Południowego II przy slipie i części Nabrzeża Zachodniego wraz z Nabrzeżem zamykającym. Oprócz tego wykonanie nowych nabrzeży obudowy wnęki dokowej, wzmocnienie – przebudowę nabrzeży w rejonie przyległym do nowej wnęki dokowej, wykonanie nowej wnęki dokowej, pogrążenie nowych dalb dokowych w rejonie nowej lokalizacji doku pływającego, wykonanie nawierzchni pod żuraw kołowy, doprowadzenie mediów do niecki dokowej, wraz z przebudową sieci, roboty ziemne, roboty czerpalne we wnęce dokowej i podejściu do niej, przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej. Zaś w drugim etapie rozbiórkę głowicy Pirsu nr II, zabezpieczenie czoła skróconego Pirsu, przebudowę sieci lądowej, usunięcie dalb dokowych z rejonu starej lokalizacji doku pływającego.


Umowa podpisana pomiędzy Portem Gdynia S.A, a spółkami NDI SA i NDI SOPOT SA opiewa na 82 757 758,61 zł brutto.

Czas jej realizacji to 18 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
Materiały prasowe: Port Gdynia
18 miesięcy Czas realizacji 18 miesięcy
NDI SA i NDI SOPOT SA Generalny wykonawca NDI SA i NDI SOPOT SA
Port Gdynia S.A Inwestor Port Gdynia S.A