Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512

Pieniężno-Bartoszyce

2019-2021
Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej o długości 48,616 km o kategorii KR 3. Termin realizacji kontraktu to 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych. Przebudowa obejmie: – budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy – korektę łuków poziomych i pionowych DW512, – budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych, – budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów, w tym remont 1 mostu, przebudowę 1 mostu – budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych, – budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów, – budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, – niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego – korektę poszerzenie jezdni Podczas budowy NDI wykona: – Budowę nasypów w ilości ok. 270 000 m3 – 90 przepustów stalowych łukowo- kołowych , kołowych, żelbetowych oraz z rur GRP – Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne jest dostarczenie ok. 120 000 Mg mieszanki – Wykonanie podbudowy z MCE w ilości 160 500 m2 (24075 m3) – Dostawę mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości ok. 130 000 Mg Droga 512 przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie, w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce.
Konsorcjum NDI sp. z o.o./ NDI SA Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI sp. z o.o./ NDI SA
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2019-2021 Czas realizacji 2019-2021

Pozostałe realizacje