Przebudowa alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91)

2021-2023
Dokończenie przebudowy al. Wojska Polskiego w Częstochowie (dk-91) to jedna z największych realizowanych obecnie drogowych inwestycji w Częstochowie, dzięki której powstanie nowy kręgosłup komunikacyjny miasta. Ma służyć komunikacji z północnym węzłem autostrady A1 i pozwolić na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych związanych z przebudową tzw. „ starej jedynki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. budowę dwóch nowych dwupoziomowych skrzyżowań, nowej estakady w dzielnicy Raków czy kładek dla ruchu pieszo-rowerowego ponad trasą. Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Wartość inwestycji wynosi nieco ponad 359 mln złotych a przewidziany czas zakończenia realizacji to druga połowa 2023 roku.
 NDI S.A i NDI Sopot S.A. Generalny Wykonawca NDI S.A i NDI Sopot S.A.
359 mln złotych Wartość Inwestycji 359 mln złotych
MZD w Częstochowie Inwestor MZD w Częstochowie