Port w Pucku

2021-2023

Port w Pucku

Inwestycja docelowo będzie się składać z kilku etapów. Podpisana 03.08.2021 umowa dotyczy pierwszego. W zakres prac wchodzą m. in. budowa części falochronu północnego, który osłoni basen rybacki przed nadmiernym zafalowaniem, a także budowa stałego pomostu połączeniowego o długości 180 metrów wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów.
W planach jest też przygotowanie nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów i białej floty.

Umowa z NDI opiewa na kwotę ponad 32,8 milionów złotych. Blisko 84 procent kosztów kwalifikowanych pokryje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NDI Generalny Wykonawca NDI
Miasto Puck Inwestor Miasto Puck
2021-2023 Czas realizacji 2021-2023