5 kwietnia 2023

Nowy budynek na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie

Grupa NDI została generalnym wykonawcą prac nowego budynku dydaktycznego wraz z garażem podziemnym. Zamawiającym jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie nowego pięciokondygnacyjnego obiektu: cztery kondygnacje naziemne, jedna kondygnacja podziemna, w którym powstaną między innymi aule i sale wykładowe. Zostanie on połączony z istniejącą biblioteką.

Budowa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przede wszystkim roboty ziemne, żelbetowe i konstrukcyjne, pokrycie dachu oraz montaż fasad zewnętrznych i wykonanie elewacji. Drugi etap to prace wykończeniowe wraz z wykonaniem robót instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku i wykonanie połączenia z istniejącym budynkiem biblioteki. Zabezpieczenie wykopu zostanie wykonane metodą bezwibracyjną. Powierzchnia zabudowy to ponad 2800 m2, kubatura 61 000 m³, natomiast powierzchnia użytkowa nowego obiektu wyniesie aż 10538,38 m2.
Na realizację pierwszego etapu wykonawca ma 12 miesięcy, podobnie 12 miesięcy na realizacje drugiego etapu.

Budowa w liczbach:
-ilość betonu 8700 m3
-ilość stali 1100 ton
– roboty ziemne 10952 m3
– roboty murowe 2000 m2

Pozostałe Aktualności

Filmy