5 kwietnia 2023

70% prac kafarowych na Nabrzeżu Indyjskim za nami!

Grupa NDI podpisała umowę na przebudowę Nabrzeża Indyjskiego z Portem Gdynia w grudniu 2022 roku. Niecałe trzy miesiące później na budowie trwają już prace kafarowe, a ich zaawansowanie wynosi 70%.

Główne zadanie to przebudowa na długości około 540 metrów Nabrzeża Indyjskiego, które zostanie też poszerzone o 6 metrów. Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z kotwionych pali rurowych oraz stalowych grodzic. Kotwienie ściany odbywać się będzie na głębokości około 10 metrów pod powierzchnią wody. Podczas instalacji mikropali niezbędne będzie zaangażowanie pontonu typu jack-up, który zapewni stabilne podłoże dla wiertnicy. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz samochodowo-kolejowego kosza przyjęciowego. Istniejąca estakada zostanie wydłużona.

Prace czerpalne zostaną wykonane do głębokości technicznej -15,5 metra. Kubatura prac czerpalnych to około 80 tys. m3. Teren inwestycji zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej -15,5 metra, tak, aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do Portu Gdynia. W przyszłości nowa konstrukcja nabrzeża będzie umożliwiała pogłębienie akwenu do -17 metra.

Aktualnie na Nabrzeżu Indyjskim wykonywane są prace kafarowe: pogrążanie elementów ściany nabrzeża, takich jak pale rurowe i grodzice stalowe. Zaawansowanie tych robót wynosi 70%. W robotach kafarowych wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt bez którego wykonanie prac trwałoby dużo dłużej są to  m.in. ponton kotwiony za pomocą pali  o długości prawie 90 metrów, palownice i wibromłoty. Dodatkowo ich pracę wspomagają dźwigi, które dostarczają elementy konstrukcyjne o masie do 24 ton (rury stalowe stanowiska dalbowego). Dodatkowo trwa rozbiórka umocnienia dna oraz rozbiórka wyposażenia hydrotechnicznego i nawierzchni kolejowo-drogowej nabrzeża.

– W ramach przebudowy wykonaliśmy m.in. tymczasowe stanowisko przeładunkowe, w skład, którego wchodzą dwie dalby, pomosty komunikacyjne oraz platforma pływająca pod rurociągi przesyłowe dla użytkownika nabrzeża– mówi Zuzanna Matuszewska, Inżynier Budowy z Grupy NDI.

Jakie są kolejne cele na budowie?

– W najbliższych tygodniach planujemy rozpocząć prace związane z wykonaniem robót żelbetowych, mikropali kotwiących, przeszukaniem dna akwenu i wydobyciem obiektów niebezpiecznych oraz roboty czerpalne – dodaje Sylwia Rogall, Dyrektor Projektu z Grupy NDI. – Mikropale będą montowane pod wodą i na lądzie.

Grupa NDI ma 22 miesiące na wykonanie całości kontraktu, ale już po 16 miesiącach odda do użytkowania pierwszy z odcinków inwestycji.

Pozostałe Aktualności

Filmy