14 marca 2023

Budowa Morskiego Terminala Przeładunkowego przy Rafinerii Gdańskiej ruszyła pełną parą!

Na nabrzeżu tuż przy Rafinerii Gdańskiej powstaje terminal do obsługi jednostek morskich, który umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw. Grupa Orlen umowę z generalnym wykonawcą – konsorcjum, którego liderem jest Grupa NDI, podpisała w styczniu tego roku i już widać wyraźny postęp prac. Co dotąd wykonano?

Projekt inwestycji przy Rafinerii Gdańskiej zakłada budowę około 380-metrowego nabrzeża przeładunkowego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 metrów, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 metrów i szerokości do 17,6 metrów. Na nabrzeżu powstaną dwa stanowiska przeładunkowe – każde z czterema ramionami nalewczymi, służące do obsługi zbiornikowców. Poza tym do wykonania są min. budynki, gdzie znajdzie się centrum dowodzenia nabrzeżem, a także rurociągi, estakady oraz infrastruktura podziemna i pomocnicza, która połączy nowy terminal z rafinerią. Wszelkie prace wykona konsorcjum złożone ze spółek sopockiej Grupy NDI, która jest liderem oraz Biproraf, BPBM „PROJMORS” i Dipl. Ing. SCHERZER GmbH. Jak podkreśla generalny wykonawca tego zdania, intensywne roboty prowadzone są jednocześnie na kilku frontach.

1,2 tys. ton ścianek już na budowie

– Prace na budowie rozpoczęliśmy w połowie stycznia. Na tę chwilę wykonaliśmy ponad 10 tys. m2 platform roboczych i ponad 6 tys. m2 dróg technologicznych. Dodatkowo zrealizowaliśmy ponad 50 procent zakresu związanego z pogrążaniem ścianki szczelnej. Wykonaliśmy również pierwsze pale CFA na pomoście zachodnim – relacjonuje Maciej Klecha, kierownik budowy z Grupy NDI.

Zaznacza przy tym, że w najbliższym czasie na budowie nabrzeża będzie nie mniej intensywnie:

– W kolejnych tygodniach rozpoczniemy wykonywanie posadowienia nabrzeża na bazie pali przemieszczeniowych FDP. Równolegle będziemy realizować prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej, ponieważ dostarczyliśmy już 100 procent, czyli ponad 1200 ton potrzebnego do tego materiału – dodaje Maciej Klecha.

Generalny wykonawca działa w formule „pod klucz”. Musi zarówno wykonać prace projektowe, jak i zebrać niezbędną dokumentację oraz zrealizować wszystkie roboty budowlano-montażowe w branżach hydrotechnicznej, budowlanej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, mechanicznej, elektrycznej, automatycznej, teletechnicznej oraz drogowej. W zakresie jego obowiązków jest też dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych testów i prób, a także zapewnienie szkoleń personelu operacyjnego. Dodatkowo został opcjonalnie zobligowany, by zaprojektować, dostarczyć i zamontować podporę pneumatyczną, układy pomiarowe, opomiarowanie pomp przeciwpożarowych czy rurociągów RMD w przypadku, gdy Inwestor podejmie stosowne decyzji.

Nawet 2 miliony produktów rocznie

Jak podkreśla inwestor, Grupa ORLEN, docelowe moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą wynieść nawet do 2 milionów ton produktów rocznie.
Realizacja inwestycji poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesela) oraz transportu produktów (olejów bazowych i paliw żeglugowych) powstających w rafinerii w Gdańsku. Terminal odciąży też funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, bo to właśnie tą drogą odbywa się obecnie transport produktów między rafinerią, a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi.
Morski Terminal Przeładunkowy Produktów Ropopochodnych powstaje na południowym brzegu rzeki Martwej Wisły, w odległości około 140 metrów na zachód od istniejącego nabrzeża, które obecnie jest wykorzystywane do wyładunku wielkogabarytowych elementów aparatury.

Generalny wykonawca ma 24 miesiące na jego realizację i sześć miesięcy na wykonanie wraz z zamawiającym wszelkich prób.

Pozostałe Aktualności

Filmy