26 kwietnia 2013

Na Hipodromie zawisła wiecha

26 kwietnia na budowie sopockiego Hipodromu zawisła wiecha. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br.

Rewitalizacja obecnego zespołu Hipodromu obejmuje całość prac inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie oraz remoncie istniejących budynków oraz zagospodarowaniu terenu. W sumie wybudowane zostaną cztery nowe budynki a pięć pozostałych poddanych zostanie gruntownemu remontowi, przebudowie lub odtworzeniu.

Zakres prac

Nowo powstałe obiekty to stajnie koni rekreacyjnych i sportowych oraz budynek garaży i warsztatów z częścią socjalną oraz portiernia. W miejsce częściowo rozebranego budynku nr 7 powstały dwa nowe obiekty – budynek dżokejów oraz boksy dla koni przed zawodami. Hala dużej ujeżdżalni została gruntownie przebudowywana oraz rozbudowana o część widowiskowo-gastronomiczną i administracyjno-hotelową. Generalnemu remontowi poddano trybuny sędziowskie. W budynku ze starych elementów pozostały tylko fundamenty i szkielet konstrukcji drewnianej, który został odpowiednio wzmocniony. Pozostałe elementy zewnętrzne – elewacje, stolarka okienna i drzwiowa oraz wykończenie wnętrz wraz z instalacjami są całkowicie odtwarzane na nowo.

Ponadto, na całym terenie Hipodromu modernizowana jest infrastruktura i układ drogowy z zagospodarowaniem terenu. Rewitalizacji nie ulegną jedynie: trybuna główna, część stajni oraz magazyny.

Stan obecny i plany do zakończenia modernizacji

Obecnie wszystkie budynki są zadaszone, zamontowano stolarkę okienną, na ukończeniu są prace elewacyjne.

Ukończone są sieci zewnętrzne, sukcesywnie postępują roboty drogowe wokół budynków. Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz budynków. Po ich zakończeniu nastąpi montaż wyposażenia stajni i pomieszczeń pomocniczych oraz armatury i osprzętu. Końcową fazą będzie zagospodarowanie terenu i elementów małej architektury.

Od rozpoczęcia prac w lipcu zeszłego roku dokończono (po poprzednim wykonawcy) konstrukcję dwóch budynków stajni oraz budynku garażowo-warsztatowego o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 10.000 m2. W konstrukcje nośne budynków wbudowano między innymi blisko 100 ton stali i 400 m3 drewna. W maju br., po zakończeniu posadzek betonowych, rozpocznie się w obu stajniach montaż przegród stalowo-drewnianych 200 boksów dla koni. Na koniec maja planowane jest ukończenie dominującej na budynkach elewacji drewnianej.

Z rozbiórki fundamentów starej hali dużej ujeżdżalni uzyskano blisko 2.500 ton gruzu. Nowy budynek posadowiono na łącznie 128 palach o średnicy 50 cm. Dotychczas wbudowano w konstrukcję obiektu blisko 2.500 z planowanych ponad 3.000 m3 betonu. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczyna się montaż ok. 200 ton konstrukcji stalowej oraz zadaszenia budynku, po którym nabiorą tempa roboty wykończeniowe i instalacyjne.

Pozostałe Aktualności

Filmy