22 kwietnia 2013

NDI S.A. podpisała umowę na modernizację LK 353

22 kwietnia br. NDI S.A. podpisała z PKP PLK Warszawa umowę na modernizację linii kolejowej LK 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie. Wartość kontraktu wynosi 247.860.172,36 zł brutto. Prace potrwają do kwietnia przyszłego roku.

Efektem projektu ma być polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie. Z prac wyłączony będzie odcinek Toruń Główny – Toruń Wschodni, który jest rewitalizowany w ramach projektu BiT City.

Rewitalizacja odcinka Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie jest kluczowa dla usprawnienia przewozów w ciągu Inowrocław – Toruń – Iława – Olsztyn. Dzięki modernizacji, czas jazdy w relacji Olsztyn – Toruń – Poznań – Wrocław zostanie skrócony o około 1,5 godziny.

W ramach projektu nastąpi m.in.: wymiana ponad 100 km torów bez odbudowy podtorza oraz 9 km torów z odbudową podtorza, wymiana 75 rozjazdów, remont 55 przejazdów i 16 obiektów inżynieryjnych.

To już trzeci projekt modernizacji linii kolejowej realizowany przez NDI. Obecnie Spółka rewitalizuje również linię kolejową 207 na odcinku Chełmża – Grudziądz w ramach projektu Toruń Wschodni – Malbork.

Pozostałe Aktualności

Filmy