20 maja 2013

Rozpoczęto modernizację LK 207 Chełmża – Grudziądz

Rozpoczęto realizację Fazy I modernizacji linii kolejowej 207 Chełmża – Grudziądz. Zamknięto tory nr 1 i 5 na stacji Chełmża i przystąpiono do wymiany nawierzchni w torze nr 1 oraz remontu peronu nr 2.

9 czerwca rozpocznie się kolejna faza inwestycji – domknięty zostanie tor nr 2 na stacji Chełmża oraz odcinek Chełmża-Wrocławki, na którym zostanie wprowadzona tymczasowa komunikacja autobusowa do dnia 16 sierpnia 2013r. Między 20 lipca a 16 sierpnia przewiduje się największe utrudnienia w ruchu pasażerskim, gdyż NDI przystąpi do kolejnej fazy IIIa na stacji Chełmża. Spowoduje ona rozszerzenie zastępczej komunikacji autobusowej i będzie obejmowała odcinek Grzywna – Chełmża – Wrocławki.

W tym czasie od 6 maja do 16 sierpnia NDI wykona modernizację torów nr 1 i 2 w stacji Chełmża oraz toru szlakowego na odcinku Chełmża – Wrocławki. Dodatkowo na ww. odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia drogowa na przejazdach kolejowych, a w samej stacji w głowicach rozjazdowych od strony Torunia i Grudziądza zostaną wymienione rozjazdy leżące w torach nr 1 i 2. Mieszkańcy Chełmży dostaną wyremontowany przejazd w ciągu ul. Bydgoskiej co poprawi bezpieczeństwo użytkowników tego przejazdu.

Dzięki tym działaniom pasażerowie będą mogli już od 16 sierpnia korzystać z wyremontowanej infrastruktury na odcinku Chełmża – Wrocławki. Kolejnym etapem robót będzie odcinek z Wrocławek do Kornatowa.

Pozostałe Aktualności