Droga Krajowa nr 91

Markowice – Brudzowice

2022-2023
Spółki NDI oraz NDI Sopot we współpracy z SP Sine Midas Stroy, przebudują odcinek DK91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami, który stanowi alternatywę dla autostrady A1. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na sieci TEN-T. Odcinek DK91 jest zlokalizowany w granicach województwa śląskiego. Przebiega przez miejscowości Winowo, Zabijak i Brudzowice. Droga wymaga poprawy przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Potrzebna jest wymiana konstrukcji drogi, która zostanie dostosowana do wymogów nośności 11,5 t/oś. W ramach przebudowy zostanie zamknięte między innymi niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Leśną w Zabijaku. Rozpocznie się także budowa dwóch zatok do przeprowadzania kontroli pojazdów przez służby. W trakcie robót powstaną tymczasowe przejazdy technologiczne pomiędzy jezdniami, które umożliwią przeprowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednej z jezdni. Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) zapewnia spójność terytorialną inwestycji infrastrukturalnych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. TEN-T ma na celu poprawę działania jednolitego rynku wewnętrznego oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego regionu. Usprawnia także swobodny przepływ osób oraz towarów. Przebudowa DK91 w ramach tego systemu, oznacza stworzenie spójnej sieci transportowej o wysokich parametrach technicznych. Inwestycja obejmie jednocześnie przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę zatok autobusowych, remont poboczy i nawierzchni na obiekcie inżynierskim, budowę chodników, rowów czy kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ochrony środowiska oraz budowa kanałów technologicznych, czy oświetlenia drogi. Wartość kontraktu to 69 029 304,87 zł brutto.
 NDI SA, NDI Sopot SA Generalny Wykonawca NDI SA, NDI Sopot SA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
2022-2023 Czas realizacji 2022-2023