Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armii Krajowej-Etap I

 

Katowice

2018-2020

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie odcinka ul. Pszczyńskiej (DK-86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK-81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drogowego na przecięciu DK-86 (ul. Pszczyńska) z DK-81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbudowie węzła drogowego Kolista oraz przebudowie odcinka ul. Kolista i ul. Karolinki.

Konsorcjum NDI / Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI / Balzola
2018-2020 Czas realizacji 2018-2020
247 mln złotych brutto Wartość projektu 247 mln złotych brutto