Rozbudowa DK 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armii Krajowej-Etap I

Katowice

2018-2022

Droga Krajowa Nr 81/86

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie odcinka ul. Pszczyńskiej (DK-86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK-81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drogowego na przecięciu DK-86 (ul. Pszczyńska) z DK-81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbudowie węzła drogowego Kolista oraz przebudowie odcinka ul. Kolista i ul. Karolinki.
Zakres prac przy projekcie „Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od Węzła Autostrady A4 z DK 86 do budowanego Węzła z ulicą Armii Krajowej – Etap I” obejmuje min: – rozbudowę i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), – rozbudowę odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), – rozbudowę starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, – budowę węzła drogowego na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), – rozbudowę węzła drogowego Kolista, – przebudowę odcinków ul. Kolista i ul. Karolinki w ramach realizowanych węzłów, – budowę łącznic: a) (relacji Siewierz – Skoczów), b) (relacji Skoczów – Siewierz), c) (relacji Tychy-Skoczów), d) (relacji Skoczów – Tychy), e) (relacji Skoczów-Mysłowice, zjazd z drogi krajowej nr 81 na ul. 73 Pułku Piechoty), f) (relacji Mysłowice – Siewierz/Skoczów), g) (relacji Tychy – Mysłowice), h) (relacji Siewierz – Mysłowice), i) (relacji Mysłowice-Tychy), – rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Karolinki – Kolista, – budowę przepustów drogowych, – budowę zjazdów, – budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów) W-1, W-2, W-3, W-4, W-6, W-7, – przebudowę podziemnych przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), – przebudowę przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą, – przebudowę przepustu na Potoku Bolina, – budowę ogrodzeń, – przebudowę ekranów akustycznych, – budowę kanału technologicznego z monitoringiem wizyjnym, – budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią, – przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi: – wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, – wykonanie zieleni drogowej,
Konsorcjum NDI / Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI / Balzola
2018-2022 Czas realizacji 2018-2022
247 mln złotych brutto Wartość projektu 247 mln złotych brutto

Pozostałe realizacje