29 listopada 2016

Złożenie wniosku – obiekt wielofunkcyjny w Gdańsku

Grupa NDI, reprezentowana przez spółkę NDI DK Sp. z o.o., złożyła w dniu 14.11.2016 r. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku”, w wyniku czego w dniu 28.11.2016 r. NDI DK sp. z o.o. została zaproszona przez Gminę Miasto Gdańsk do udziału w negocjacjach. W ramach przedsięwzięcia na działce zlokalizowanej przy skrzyżowaniu al. Legionów ul. Kościuszki, powstanie wielofunkcyjny obiekt basenowy (z basenem pływackim 25×12,5; z basenem rekreacyjny 10×6 oraz nieckami jacuzzi) wraz z funkcjami społecznymi i komercyjnymi. Zgodnie z harmonogramem negocjacji przyjętym przez Gminy Miasta Gdańsk, termin zawarcia umowy PPP planowany jest na lipiec 2017 r.

Filmy