30 listopada 2012

Zakończyliśmy modernizację linii kolejowej na Mazowszu

30 listopada br. zakończyliśmy terminowo modernizację linii kolejowej LK 29 Tłuszcz-Ostrołęka. Wartość kontraktu zrealizowanego w formule ‘projektuj i buduj’ wyniosła 14,5 mln zł. Obecnie pociągi na tej linii kursują szybciej – z prędkością V=100 km/h na odcinku Tłuszcz – Wyszków oraz V=120 km/h na odcinku Wyszków – Ostrołęka. Dzięki zmianie kategorii z D na B i zabudowie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej zwiększone zostało bezpieczeństwo na przejazdach.

W ramach projektu (etap I) oprócz sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, zgód, uzgodnień wykonaliśmy:

  • Roboty budowlane z doprowadzeniem parametrów toru,
  • Nawierzchnię torową (m.in.: nowe szyny, podkłady, podsypkę tłuczniową),
  • Obiekty inżynieryjne (m.in.: remonty mostów i przepustów wraz z wymianą nawierzchni),
  • Remonty przejazdów kolejowych wraz zabudową,
  • Remont peronu z zabudową wiaty, Instalacje towarzyszące,
  • Powykonawczą inwentaryzację oraz dokumentację geodezyjną.

Pozostałe Aktualności

Filmy