28 listopada 2012

NDI zrewitalizuje linię kolejową w kujawsko-pomorskim

NDI złożyło najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z „rewitalizacją linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz etap I obejmujący odcinek Chełmża – Grudziądz”. Wartość projektu wynosi 93.783.711 zł brutto.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pozostałe Aktualności