1 grudnia 2012

Podpisaliśmy umowę na na budowę kolejnego etapu rewitalizacji Hipodromu

1 grudnia br podpisaliśmy kontrakt na „Rewitalizację Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową – etap 2”. Wartość kontaktu wynosi 22 mln zł, realizacja projektu potrwa do jesieni 2013 roku.

Zakres prac związanych z przebudową i rozbudową hali dużej ujeżdżalni – budynek nr 2 obejmuje:

  • rozbiórkę istniejącej hali,
  • budowę nowoprojektowanych części obiektu (zespołu wejściowego wraz z widownią i gastronomią),
  • budowę części konferencyjno-hotelowej wraz z biurami,
  • przebudowę pomieszczeń dla zespołów sędziowskich oraz klubu jeździeckiego.

Całość docelowo stanowić ma wielofunkcyjny zespół do obsługi imprez sportowo-widowiskowych oraz do bieżącej eksploatacji Hipodromu w zakresie obsługi sportów jeździeckich i rekreacji.

Pozostałe Aktualności

Filmy