Tunel drogowy pod ulicą Bohaterów Monte Cassino

 

Sopot

2006-2009
W ramach Projektu Centrum Sopotu zrealizowano tunel samochodowy wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, umożliwiając bezkolizyjne połączenie sopockiego "Monciaka" z Molo. Tunel został posadowiony 3,6 m poniżej poziomu morza i ok. 5 m poniżej zwierciadła wód gruntowych. Realizacja Projektu „Centrum Sopotu” wymagała także budowy nowych oraz przebudowy istniejących sieci infrastruktury oraz modernizacji układu drogowego. Wszystkie roboty wykonano zapewniając ciągłość pracy będących w eksploatacji odcinków sieci, w szczególności dotyczyło to kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach inwestycji wybudowano i zmodernizowano sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1300m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1000m, sieci wodociągowe o dł. 600m i sieci gazowe o dł. 300m. Wykonane też zostały inwestycje towarzyszące, takie jak przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz cieplnych. Zmodernizowana została przepompownia ścieków „Pośrednia”, a wody deszczowe potoku z ulicy Bohaterów Monte Cassino zostały przepuszczone pod tunelem w ciągu ulic Grunwaldzka-Powstańców Warszawy za pomocą syfonu, sam kolektor potoku został przebudowany na długości ok. 300m.
NDI SA Generalny Wykonawca NDI SA
2006-2009 Czas realizacji 2006-2009
1300 metrów
zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej
1000 metrów
zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
5 metrów
posadowienie tunelu poniżej zwierciadła wód gruntowych

Pozostałe realizacje