Terminal kontenerowy DCT2

 

Port Północny Gdańsk

2015-2016

Terminal DCT2

NDI SA była głównym podwykonawcą belgijskiej grupy Besix – generalnego wykonawcy projektu głębokowodnego nabrzeża DCT 2 w Porcie Północnym w Gdańsku. DCT Gdańsk to największy pod względem liczby przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Zadanie inwestycyjne T2 polegało na wybudowaniu drugiego nabrzeża. Jest to głębokowodne nabrzeże długości około 656 metrów i głębokości do 17 metrów.
Zakres realizowanych prac: • konstrukcję nabrzeża wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi – 656 m głębokość -17m, wraz z infrastrukturą na potrzeby dźwigów STS • place składowe kontenerów wraz z wymagana infrastrukturą na potrzeby dźwigów RTG • ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się po nich ciężkim sprzętem terminalowym • pola składowe dla kontenerów chłodniczych w raz z infrastrukturą • wszystkie niezbędne instalacje w szczególności elektryczne, teletechniczne i sanitarne • stacje transformatorowe • rozbudowa istniejącego warsztatu • zabezpieczenie/odbudowa falochronu brzegowego zlokalizowanego w północno zachodniej części nabrzeża • nowy obszar parkingowy Zdolność przeładunkowa DCT1 + DCT2 to łącznie około 3 mln TEU, a samo DCT 2 po fazie pierwszej to 1,5 mln TEU.
Besix Generalny Wykonawca Besix
NDI SA Główny Podwykonawca NDI SA
DCT Inwestor DCT
2015-2016 Czas realizacji 2015-2016
656 metrów
długość wybudowanego nabrzeża
17 metrów
głębokość wybudowanego nabrzeża
200 kilometrów
instalacji elektrycznych pod powierzchnią terminalu
428 tysięcy
ton betonu zużyto do budowy terminala
133 metry wysokości n.p.m.
mają suwnice STS na terminalu, co sprawia że są jednymi z najwyższych konstrukcji w Gdańsku
18379 metry kwadratowe
o tyle zwiększyła się powierzchnia Polski przez wybudowanie DCT2

Pozostałe realizacje