Przebudowa Centrum Katowic

 

etap I oraz II

2012-2015

Przebudowa Centrum Katowic

Przebudowa Centrum Katowic realizowana była w dwóch etapach. W ramach projektu przebudowano układ drogowy, place publiczne oraz infrastrukturę techniczną w strefie Rondo-Rynek w Katowicach. Efektem prac jest całkowicie odnowione centrum, stanowiące wizytówkę miasta.
Realizacja projektu podzielona była na dwa etapy Etap I  Modernizacja torowiska w Katowicach na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. - przebudowa torowiska tramwajowego (wraz z wykonaniem nawierzchni), sieci trakcyjnej z zasilaniem, - przebudowę infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej i oświetlenia, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa sieci wodociągowej) Etap II  Przebudowa układu drogowego, placów publicznych oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek w Katowicach. - zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in.: wykonanie nowych nawierzchni, budowę budynków, nasadzenia zieleni, wykonanie fontann, budowę pergoli, zadaszeń, wiat przystankowych, elementów małej architektury. - roboty drogowe m.in.: przebudowę al. Korfantego, Moniuszki, Pocztowej, Młyńskiej, Teatralnej, Warszawskiej, Mickiewicza, Piotra Skargi oraz budowę ul. Śródmiejskiej i przedłużenie ul. Moniuszki. - budowę i przebudowę infrastruktury technicznej - przebudowę rzeki Rawy
NDI SA, Balzola Generalny Wykonawca NDI SA, Balzola
Urząd Miasta Katowice. Wydział Inwestycji Zamawiający Urząd Miasta Katowice. Wydział Inwestycji
121,6 mln złotych brutto Całkowita wartość projektu 121,6 mln złotych brutto

Pozostałe realizacje