22 listopada 2019

Prace na budowie DK 81/86

Konsorcjum, którego liderem jest sopocka firma NDI prowadzi prace przy rozbudowie jednej z ważniejszych tras komunikacyjnych na Śląsku tj. drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Jednym z jej elementów są nowe bezkolizyjne węzły drogowe, które pozwolą upłynnić ruch, zwiększając także bezpieczeństwo.

Na budowie trwają prace praktycznie w każdej z branż. Zakończony został pierwszy etap przebudowy gazociągu średniego ciśnienia gs315 i gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gw350; przebudowa sieci ciepłowniczej 2×400/560 wraz z demontażem starej napowietrznej sieci, a także przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV.

Jest już gotowy pierwszy odcinek tunelu osłonowego magistrali wodociągowej o niebagatelnym przekroju 1800 mm, który wykonywany jest metodą mikrotunelingu. Pod drogą krajową trwają przewierty dla kolejnych sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Trwają także prace na zlewni D1 i D6 kanalizacji deszczowej oraz budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego.
Przebudowywane są sieci teletechniczne i elektroenergetyczne SN i nN własności Tauron i KWK Murcki-Staszic. Trwają prace przy siedmiu wiaduktach oraz pod murami oporowymi. Gotowe są przyczółki wiaduktu W-6, przyczółki i podpory pośrednie wiaduktu W-7. Zakończono wykonanie wgłębnego wzmocnienia podłoża pod fundamentami obiektów W-2, W-3, W-4, W-6, W-7 i pod murami oporowymi M1 i M2.

Metoda wykonywania wzmocnień jest nowatorska na polskim rynku – mówi dyrektor projektu NDI Adam Owsiany. Polega ona na wgłębnym wzmocnieniu podłoża poprzez wykonanie paneli z gruntobetonu, metodą wgłębnego mieszania gruntu. Do wzmocnień wykorzystywane jest urządzenie tzw. trencher, który umożliwia wykonanie paneli nawet do 19 metrów głębokości. W Katowicach wzmacniamy podłoże gruntowe do głębokości 9 metrów. Urządzenie zbudowane jest z gąsienicowego nośnika z przytwierdzonym mieczem roboczym wraz z łańcuchem o zamkniętej pętli, z umieszczonymi na nim zębami tnąco-mieszającymi. Po pogrążeniu mieszadła w grunt, jego struktura jest niszczona przy jednoczesnym podawaniu spoiwa, które po wymieszaniu z podłożem gruntowym tworzy jednorodną zhomogenizowaną strukturę cementowo-gruntową, czyli panel o wymiarach zgodnych z założonymi w dokumentacji projektowej. Powstałe panele charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami wytrzymałościowymi i mniejszą ściśliwością niż otaczający je grunt.

Na pozostałych wiaduktach tj. W-2, W-3 i W-4 kontynuowane są roboty żelbetowe na fundamentach i podporach obiektów. W najbliższym czasie generalny wykonawca czyli firma NDI planuje rozpocząć montaż łożysk na obiektach W6 i W7, montaż belek prefabrykowanych typu T na ustroju nośnym wiaduktu W-7, budowę fundamentów obiektu W-1, a także przebudowę magistralnej sieci wodociągowej DN1200mm na odcinku od węzła połączeniowego W1 do węzła połączeniowego W2.

Zdajemy sobie sprawę, że przy tak dużym zakresie prac konieczne jest wprowadzenie czasowych zmian, które wiąże się z przejściowymi niedogodnościami – ale jest to niezbędne, żeby docelowo odczuć zasadniczą poprawę sytuacji. Dzięki oddzieleniu ruchu tranzytowego od wewnątrzmiejskiego będzie się jeździło płynniej, bez zatorów. Dlatego prosimy katowiczan i mieszkańców metropolii o wyrozumiałość i cierpliwość w tej sprawie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że to największa inwestycja drogowa w Katowicach od czasu budowy tunelu pod katowickim rondem, która podniosła znacząco komfort podróżowania przez Śródmieście Katowic. Zakres prac przy projekcie „Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od Węzła Autostrady A4 z DK 86 do budowanego Węzła z ulicą Armii Krajowej – Etap I” obejmuje min:

– rozbudowę i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86),
– rozbudowę odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81),
– rozbudowę starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty,
– budowę węzła drogowego na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty),
– rozbudowę węzła drogowego Kolista,
– przebudowę odcinków ul. Kolista i ul. Karolinki w ramach realizowanych węzłów,
– budowę łącznic:
a) (relacji Siewierz – Skoczów),
b) (relacji Skoczów – Siewierz),
c) (relacji Tychy-Skoczów),
d) (relacji Skoczów – Tychy),
e) (relacji Skoczów-Mysłowice, zjazd z drogi krajowej nr 81 na ul. 73 Pułku Piechoty),
f) (relacji Mysłowice – Siewierz/Skoczów),
g) (relacji Tychy – Mysłowice),
h) (relacji Siewierz – Mysłowice),
i) (relacji Mysłowice-Tychy),
– rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Karolinki – Kolista,
– budowę przepustów drogowych,
– budowę zjazdów,
– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów) W-1, W-2, W-3, W-4, W-6, W-7,
– przebudowę podziemnych przejść dla pieszych (T-5a i T-5b),
– przebudowę przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą,
– przebudowę przepustu na Potoku Bolina,
– budowę ogrodzeń,
– przebudowę ekranów akustycznych,
– budowę kanału technologicznego z monitoringiem wizyjnym,
– budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią,
– przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi:
– wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń,
– wykonanie zieleni drogowej,

 

Pozostałe Aktualności