Port Jachtowy

Górki Zachodnie – Gdańsk

2021-2022

Port Jachtowy

Rozbudowa, dzięki której trzy nabrzeża i pirs zostaną powiększone. Pojawią się też nowe pomosty, falochron i wyposażenie, które podniesie komfort odwiedzających to miejsce. Rozbudowa, dzięki której trzy nabrzeża i pirs zostaną powiększone.
Pojawią się też nowe pomosty, falochron i wyposażenie, które podniesie komfort odwiedzających to miejsce. Wśród robót do realizacji na lądzie jest m. in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), demontaż istniejącego żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”. Wybudowany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizacja kablowa oraz teletechniczna.

Aby z Portu Jachtowego można było korzystać o każdej porze, pojawi się nowe oświetlenie. W planach jest także wykonanie nowej nawierzchni i trawników oraz postawienie tablic informacyjnych.

Jeszcze więcej pracy czeka na wykonawcę „na wodzie”. Przed nim m. in. roboty czerpalne w basenie portu jachtowego i akwenie Wisły Śmiałej. W trakcie potrzebne będzie też wykonywanie badań jakości czystości osadów dennych oraz urobku.

Przebudowane zostaną również nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. Należy także rozebrać drewniane pomosty i wybudować nowe, pływające pomosty i falochron.

Grupa NDI musi zadbać o wyposażenie nabrzeża: pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych i rampa dla osób niepełnosprawnych.

Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk. Za projekt odpowiada Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 18,5 miliona złotych.

NDI Generalny Wykonawca NDI
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
2021-2022 Czas realizacji 2021-2022