28 czerwca 2012

Podpisanie przez NDI SA umowy na rewitalizację sopockiego Hipodromu

27 czerwca 2012 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007- 2013” – dokończenie inwestycji.

Rewitalizacja obecnego zespołu Hipodromu w Sopocie obejmuje całość prac inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie oraz remoncie istniejących budynków oraz zagospodarowaniu terenu. Efektem prac ma być uzyskanie nowoczesnego hippicznego ośrodka sportowo-rekreacyjnego, którego głównym trzonem ma być zabytkowy zespół Hipodromu z rozległym terenem zielonym.

Kontrakt pomiędzy NDI S.A., a Hipodrom Sopot Sp. z o.o. obejmuje wykonanie i/lub dokończenie realizacji następujących obiektów wchodzących w skład zespołu sopockiego Hipodromu:

  • Obiekt nr 1 stajnie rekreacyjne – stajnia dla 74 koni rekreacyjnych z zapleczem, halą rozprężalni i zespołem hipoterapii. magazyn siana i słomy, silos zbożowy,
  • Obiekt nr 3 stajnie sportowe –stajnia dla 112 koni sportowych z zapleczem i halą rozprężalni, magazyn siana i słomy, silos zbożowy,
  • Obiekt nr 4 garaże i warsztaty – garaż dla sprzętu mechanicznego, warsztaty: stolarski i kaletniczy, kotłownia gazowa, stacja transformatorowa, zaplecze socjalne pracowników hipodromu,
  • Obiekt nr 7AB budynek dżokejów – z zapleczem socjalnym i wagą, zadaszonymi boksami dla koni przed gonitwą oraz tarasem obserwacyjnym dla dżokejów;
  • Obiekt nr 9 trybuna sędziowska – zawierająca między innymi trybunę VIP, wieżyczki sędziowskie oraz salę wielofunkcyjną dla spotkań, szkoleń i imprez,
  • Obiekt nr 13 – portiernia od ulicy Łokietka,
  • Obiekt nr 14 portiernia od ulicy Polnej,

wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa i ppoż, sieć ciepłownicza, sieci energetyczne, sieci teletechniczne) oraz zagospodarowaniem terenu (w tym m.in. dokończenie robót związanych ze zmianą trasy toru zielonego).

Pozostałe Aktualności

Filmy