25 lipca 2012

Konsorcjum NDI Balzola zmodernizuje kolejny etap przebudowy Katowic

Konsorcjum NDI oraz hiszpańskiej firmy Balzola złożyło najkorzystniejszą ofertę na modernizację torowiska w Katowicach na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. Prace rozpoczną się we wrześniu br. i potrwają 12 miesięcy. Wartość projektu wynosi 10,5 mln zł. Inwestorem projektu są Tramwaje Śląskie S.A.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie:

  • przebudowa torowiska tramwajowego (wraz z wykonaniem nawierzchni),
  • przebudowa sieci trakcyjnej z zasilaniem,
  • przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia,
  • przebudowa sieci teletechnicznej,
  • przebudowa sieci gazowej,
  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej,
  • przebudowa sieci wodociągowej.

Inwestycja jest częścią projektu pn: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”

To już trzeci w ciągu ostatnich kilku miesięcy przetarg, który wygrało NDI wspólnie z hiszpańskim partnerem. W lutym br. Konsorcjum wygrało przetarg na przebudowę układu torowo-drogowego Rondo-Rynek w centrum Katowic, a w maju na modernizację linii kolejowej na Mazowszu.

Pozostałe Aktualności

Filmy