30 lipca 2021

Pirs pasażerski i nabrzeże w Krynicy do wydłużenia

Pirs oraz nabrzeże w krynickim porcie zostanie wydłużone, a skarpa będzie zabezpieczona. To dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców Krynicy Morskiej, jak i turystów odwiedzających Zalew Wiślany. 

Obecnie pirs pasażerski ma około 100 metrów długości. Dzięki temu, że zostanie on wydłużony o ponad 65 metrów, będą mogły przy nim cumować statki pasażerskie białej floty o długości do 36 m oraz jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni, który jest inwestorem.

Co ważne, zwiększy się też bezpieczeństwo jednostek pływających ponieważ wydłużenie pirsu zmniejszy falowanie wewnątrz portu.

Przedłużenie zostanie wykonane w oparciu o istniejącą już dokumentację projektową. Zgodnie z projektem pirs zostanie wydłużony dzięki zastosowaniu stalowej ścianki szczelnej w konstrukcji grodzy. Wewnątrz grodzy wykonany zostanie zasyp gruntowy, na którym ułożona zostanie nawierzchnia mówi Krystian Kwidziński dyrektor ds. robót hydrotechnicznych z firmy NDI.Nowy odcinek zostanie też wyposażony w nowe pachoły cumownicze, urządzenia odbojowe, drabinki wyłazowe, oświetlenie w osi głównej pirsu. Po obu stronach pirsu zaplanowano prace podczyszczeniowe. Dla zachowania dobrej nawigacji pojawi się nowe oznakowanie. Powstaną instalacje sanitarne i energetyczne dodaje Krystian Kwidziński

Ale na tym nie koniec. Sopocka grupa NDI w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zabezpieczy także skarpę i wydłuży o 50 metrów nabrzeże postojowe w porcie w Krynicy Morskiej.

W ramach tej części prac przewidziano też prace podczyszczeniowe, umocnienie wschodniego odcinka brzegu Basenu Północnego (o długości 91 metrów) i północnego brzegu Basenu Północnego.

W planach jest też wybrukowanie prawie 200 metrów pobliskiej drogi wraz z nowym oświetleniem. Dla tych, którzy wybiorą się samochodami, zostanie przygotowany parking na 22 samochody.

Budowa nowych budowli hydrotechnicznych oraz drogowych zwiększy znaczenie portu na turystycznej mapie polskiego wybrzeża.

Przeprowadzone w ramach inwestycji działania rozwiążą problem falowania w porcie, poprawią bezpieczeństwo, umożliwią pełne wykorzystanie infrastruktury oraz podwyższą dostępność portu dla różnych jednostek. To nie jedyna inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni, wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców Krynicy Morskiej. Niedawno zakończyliśmy budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego na odcinku 4 km od strony Zalewu Wiślanego. W ramach tej inwestycji wybudowana została droga serwisowa na koronie wału, która stanowi przepiękny ciąg spacerowy. Dodatkowo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie weryfikacji naszej dokumentacji aplikacyjnej na budowę falochronu zachodniego o długości ok. 134 mb w przystani w Krynicy Morskiej – Basen III Nowa Karczma – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Prace w krynickim porcie mają się zakończyć w przyszłym roku. Wykonawca, grupa NDI, ma na ich realizację 17 miesięcy. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni. Koszt to 8 milionów złotych brutto. Jego znaczą część pokryje unijne dofinansowanie pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe Aktualności

Filmy