PGZ Stocznia Wojenna

2023-2024

PGZ Stocznia Wojenna

W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowych obiektów, a także przebudowę już istniejącej infrastruktury. Jak podkreśla inwestor, inwestycja jest niezbędna do realizacji Programu „MIECZNIK” i znacznie zwiększy zdolności produkcyjne PGZ Stoczni Wojennej.
Najważniejszym zadaniem tej inwestycji jest budowa nowej hali, w której integrowane będą kadłuby trzech ultranowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP powstających w ramach Programu Miecznik. Zgodnie z projektem powierzchnia zabudowy wyniesie blisko 6 tys. m2. Wysokość hali – 43 m (a nawet 46 m wliczając zamontowane na dachu zespół urządzeń do wentylacji) – będzie ją czyniła najwyższą halą w polskim przemyśle stoczniowym i jednym z największych tego typu obiektów w Europie.

Poza tym wybudowana zostanie hala produkcyjna, w której będą funkcjonowały wszystkie stoczniowe wydziały wyposażeniowe (powierzchnia zabudowy to prawie 5 tys. m2). Konsorcjum odpowiada także za rozbudowę i przebudowę nabrzeża, placów składowych i dróg wewnętrznych wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na terenie PGZ Stoczni Wojennej.

Generalny wykonawca na realizacje wszystkich prac ma 67 tygodni od dnia podpisania umowy. Roboty zakończą się w czerwcu 2024 roku.
PGZ Stocznia Wojenna Inwestor PGZ Stocznia Wojenna
2023-2024 Czas realizacji 2023-2024
Konsorcjum NDI S.A., NDI SOPOT S.A. oraz Pekabex BET Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI S.A., NDI SOPOT S.A. oraz Pekabex BET

Pozostałe realizacje