8 maja 2023

Nowy obszar prac NDI Energy – powstają dwie oczyszczalnie ścieków w Starym Wiązowie i Sośniach

Prace w Starym Wiązowie rozpoczęły się na początku roku, a zaawansowanie robót wynosi obecnie około 15%. Do tej pory wykonano między innymi przygotowanie terenu pod inwestycję oraz demontaż linii energetycznej. Inwestycję za ponad 15,3 milionów złotych realizuje spółka NDI Energy.

Prace w Starym Wiązowie zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego zaplanowano przebudowę i rozbudowę ciągu ściekowego i osadowego, z kolei w drugim zostanie wykonany budynek techniczny, wiaty na osad, silos na wapno, a budynek socjalny ulegnie przebudowie.

Aktualnie na terenie oczyszczalni został wykonany zbiornik uśredniający. Trwają roboty przy konstrukcji reaktorów SBR – gotowe są płyty denne, prowadzone są prace przy zbrojeniu i szalowaniu ścian zbiorników. Niebawem zostaną wykonane sieci międzyobiektowe, sitopiaskowniki, instalacja odwadniania osadu oraz wiata na dmuchawy.

Prowadzone roboty nie kolidują z codziennymi zadaniami wykonywanymi na terenie oczyszczalni – zapewniają ciągłość pracy, co jest bardzo ważne dla Zamawiającego. Z końcem projektu przewidziano modernizację istniejących obiektów oraz prace instalacyjne z branży automatyki i sterowania obiektem.

Inwestycja w Starym Wiązowie pozwoli na poprawę procesu oczyszczania ścieków, wpłynie na możliwości rozbudowy systemu kanalizacji oraz atrakcyjność regionu pod kątem przyłączenia odbiorców do ekologicznego systemu odbioru ścieków. Wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie to już druga inwestycja z tej branży dla NDI Energy. Pod koniec 2023 roku gotowy będzie obiekt oczyszczalni w gminie Sośnie, gdzie aktualnie trwa wykończenie wnętrz budynków technicznych. Prowadzone są prace tynkarskie, posadzkowe i instalacyjne. Rozpoczynają się pierwsze dostawy i montaże mocowań urządzeń technologicznych, które następnie będą instalowane na terenie obiektu. Wykonano też zbiornik retencyjny, gdzie przeprowadzono próby ciśnieniowe, podobnie jak dla skończonych osadników wtórnych i reaktora. Już wkrótce zostanie zakończony montaż wiaty na osad odwadniany. Wszystkie urządzenia zostaną podłączone do systemów sterowania, co pozwoli przetwarzać maksymalnie 850 m3 ścieków na dobę.

Nowoczesne oczyszczalnie pozwalają na efektywniejsze prowadzenie procesu oczyszczania ścieków czy zwiększenie ich odbioru. NDI Energy wspiera te działania i aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii czy instalacji mających wpływ na ochronę klimatu.

Pozostałe Aktualności

Filmy