Ulica Nowa Bulońska w Gdańsku

2018-2020

Nowa Bulońska w Gdańsku

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w Gdańsku, która połączy dzielnicę Piecki-Migowo z południowymi dzielnicami Gdańska. Inwestycja to budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych związanych z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ulica Nowa Bulońska Północna będzie liczyć 2,7 km długości. Połączy ona istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową. W ramach inwestycji powstanie dwutorowa linia tramwajowa (o długości 2,6 km), która swój początek będzie miała przy istniejącej linii tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej i Myśliwskiej. Na trasie przetnie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej ulicy zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej, oddalone od siebie średnio co pół kilometra.
Konsorcjum NDI/Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI/Balzola
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk Zamawiający Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
2018-2019 Czas realizacji 2018-2019
191,7 milionów złotych Wartość kontraktu 191,7 milionów złotych

Pozostałe realizacje