21 czerwca 2023

Nowy projekt NDI Energy w Wielkopolsce

Spółka NDI Energy podpisała kontrakt na przebudowę obiektów mostowych: wiaduktu WA39 i WA39A, a także mostu MA52, zlokalizowanych w ciągu autostrady A2. Zamawiającym jest spółka Autostrada Wielkopolska S.A.

Wiadukt Autostradowy w danej lokalizacji składa się z dwóch niezależnych obiektów (po jednym dla każdej jezdni autostrady), stąd nazwy WA39 i WA39A. Obiekt znajduje się blisko miejscowości Września. Wiadukt zostanie całkowicie rozebrany, a następnie odbudowany.

Dbałość o zachowanie wysokiego standardu infrastruktury drogowej, który zapewnia kierowcom bezpieczny i komfortowy przejazd koncesyjnym odcinkiem A2, jest priorytetem Autostrady Wielkopolskiej.  Nieustannie kontrolujemy stan nawierzchni i obiektów autostradowych, a wykonywane prace planujemy z wyprzedzeniem, współpracując ze sprawdzonymi i rzetelnymi wykonawcami. Reagujemy także na bieżąco na zmieniające się warunki transportowe i potrzeby kierowców. Planowana inwestycja poprawi klasę nośności wiaduktu i mostu w okolicy Wrześni, zapewniając bezpieczny przejazd także dla najcięższych i najbardziej wymagających pojazdów – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A.

Przy moście autostradowym MA52, zlokalizowanym niedaleko miejscowości Słupca na koncesyjnym odcinku A2, rozebrane zostanie istniejące przęsło obiektu, a częściowo także korpusy. W ramach prowadzonych prac wzmocnione zostaną posadowienie obiektu, podpory oraz powstanie nowa konstrukcja przęsła. Po przebudowie przęsło mostu zostanie rozdzielone na dwie bliźniacze konstrukcje, oddzielne dla każdej jezdni autostrady.

Planowana przebudowa pozwoli na dostosowanie nośności i parametrów konstrukcyjno-geometrycznych do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych, m.in. podniesienie nośności do klasy I oraz wymaganej przepisami nośności na obciążenia pojazdami specjalnymi według klasy MLC.

Pomimo budowy ruch pojazdów na autostradzie będzie utrzymany.

– Cieszymy się z możliwości współpracy z Autostradą Wielkopolską. Poza budownictwem energetycznym i kolejowym, drogi są działem, który rozwijamy w NDI Energy i specjalnie w tym celu zbudowaliśmy osobny zespół realizacyjny, współpracujemy z doświadczonymi wykonawcami robót i dostawcami. – mówi Cezary Chruściński, Prezes Zarządu NDI Energy.

Planujemy rozpocząć roboty od zamknięcia jezdni południowych, w kierunku Warszawy, a ruch przełożyć na jezdnię północą. Wprowadzimy tymczasową organizację ruchu, stąd na wysokości przebudowywanych obiektów powstanie zwężenie na autostradzie do jednego pasa ruchu w każdym kierunku mówi Jędrzej Gajda, Kierownik Robót z NDI Energy.

Z uwagi na prowadzone prace będzie również konieczne wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na DK15/92, która przebiega pod wiaduktem WA39/WA39A.

W tym tygodniu przekazany został wykonawcy teren, na którym wykonywane będą prace. Ich rozpoczęcie planowane jest na drugą połowę czerwca.

Pozostałe Aktualności

Filmy