29 grudnia 2014

Modernizacja i budowa połączenia kolejowego do lotniska w Szymanach

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Konsorcjum NDI SA oraz NDI Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Wartość umowy z Konsorcjum NDI wyniosła 61 330 526,73 zł brutto

Pozostałe Aktualności