16 lutego 2015

Oferta Konsorcjum NDI wybrana jako najkorzystniejsz

Zamawiający Tramwaje Śląskie SA wybrał ofertę konsorcjum firm NDI SA i NDI Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 31), Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka (zadanie nr 32), Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja (zadanie nr 33) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oferta Konsorcjum NDI wyniosła 12,057 mln złotych brutto.

Pozostałe Aktualności

Filmy