22 grudnia 2022

Grupa NDI przebuduje Nabrzeże Indyjskie w Porcie Gdynia

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia. Dziś, 21 grudnia, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizację tego zadania. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum złożone ze spółek Grupy NDI: NDI S.A. i NDI SOPOT S.A., które ma 22 miesiące na wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie zgody na użytkowanie. 

– Cieszymy się z podpisania kolejnego kontraktu w Porcie Gdynia.  Nasza kadra poradziła sobie doskonale z pracami przy placach przeładunkowo – składowych, które zakończyliśmy w terminie, a teraz pracujemy już przy przebudowie Nabrzeża Holenderskiego – mówi Małgorzata Winiarek – Gajewska, Prezes Grupy NDI.  – Kolejny projekt pozwoli na większe wykorzystanie doświadczenia naszej kadry w pracach hydrotechnicznych i stanowi znakomite uzupełnienie naszego portfela w tej branży na kolejne lata – dodaje Prezes Grupy NDI.

Zadaniem NDI jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na długości około 540 m, polegająca przede wszystkim na jego poszerzeniu o 6 m. Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z kotwionych, stalowych grodzic oraz pali rurowych. W ramach inwestycji należy wykonać m.in. demontaż wyposażenia hydrotechnicznego nabrzeża, rozbiórki oczepu żelbetowego, torowiska oraz umocnienia dna. Obszar objęty inwestycją zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do Portu Gdynia. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz kosza przyjęciowego. Istniejące estakady zostaną wydłużone, a stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione.

Generalny wykonawca ma 22 miesiące na wykonanie całości kontraktu, ale już po 16 miesiącach odda do użytkowania pierwszy z odcinków inwestycji.

Dzięki modernizacji Nabrzeża Indyjskiego już za 22 miesiące to nabrzeże będzie przygotowane do tego, żeby przyjmować ładunki zboża przy nabrzeżu głębokowodnym.  Dzięki temu Port Gdynia będzie mógł utrzymać pierwszeństwo w basenie Morza Bałtyckiego jeżeli chodzi o przeładunki zboża – Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

To nie jedyne przedsięwzięcie, jakie NDI realizuje obecnie w Porcie Gdynia. Od lipca tego roku prowadzi także modernizację Nabrzeża Holenderskiego, gdzie do wykonania jest m.in. przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej wraz z uzbrojeniem oraz budowa sieci, która zasili żurawie portowe na tamtejszym nabrzeżu. To zadanie ma wykonać do końca 2023 roku.

Pozostałe Aktualności

Filmy