19 grudnia 2022

Grupa NDI wspiera akcję pomocy ukraińskim dzieciom

Grupa NDI zakupiła 1000 egzemplarzy albumu „Neighbours – Art Against War”. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej na pomoc ukraińskim dzieciom z rodzin zastępczych i z domów dziecka. NDI zakupione albumy podaruje partnerom biznesowym i kontrahentom w miejsce tradycyjnie wręczanych z okazji świąt prezentów.

Jak tłumaczą inicjatorzy projektu „Neighbours”, w obliczu trwającej napaści Rosji na Ukrainę, ich przedsięwzięcie ma stanowić swoisty symbol europejskiej jedności i wspólnoty. W tym celu artystki i artyści z Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Węgier i Białorusi wraz z pomysłodawcą projektu – drukarnią Drukomat – połączyli siły i w formie papierowego wydawnictwa, a także serii plakatów, stworzyli unikalną kolekcję grafik.

Album w dwóch wyjątkowych wersjach wydawniczych pod dyrekcją artystyczną Patryka Hardzieja jest manifestem twórców przeciwko wojnie w Ukrainie. Ich artystyczna wypowiedź wybrzmiewa jako społeczny wyraz walki o wolność. Mówiąc różnorodnym językiem sztuki, pragną z całych sił wspierać ukraińskie siostry i braci stojących naprzeciw zbrojnej agresji.

Co ważne, cały dochód ze sprzedaży albumów i plakatów zostanie przekazany Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej na pomoc ukraińskim dzieciom ewakuowanym z domów dziecka i z rodzin zastępczych.
Aby wesprzeć tak szczytną inicjatywę, Grupa NDI zrezygnowała w tym roku z wręczania swoim partnerom biznesowym tradycyjnych świątecznych prezentów. W ich miejsce zakupiła 1000 albumów „Neighbours – Art Against War”.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://neighboursart.pl/o-projekcie/.

– Neighbours Art Against War to wyjątkowy projekt, w który bez wahania postanowiliśmy się zaangażować. Od samego początku wojny staramy się wspierać instytucje organizujące pomoc dla mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Gratulujemy i dziękujemy wydawcy oraz wszystkim artystom zaangażowanym w powstanie wyjątkowego dzieła, jakim jest album Neighbours. Nie możemy być obojętni, gdy tuż obok, u naszych sąsiadów, trwająca wojna powoduje niezliczoną ilość ludzkich nieszczęść. W ten symboliczny sposób dokładamy cegiełkę do pomocy tym, którzy dziś potrzebują jej najbardziej – mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu Grupy NDI.

– Sąsiedztwo jest wtedy, gdy jest się blisko; to relacja nawiązująca do miejsca. W zależności od przyjętej optyki: czasami dzieli nas mur, ogrodzenie, czasami piętro, ściana albo plac zabaw, podobnie jak granice kraju. Niestety, życie w bezpośredniej odległości nie zawsze przynosi pokój, ale pomoc zawsze powinna być niesiona bez granic, bo dobrzy sąsiedzi są zawsze blisko. Ogromnie dziękuję Grupie NDI za zakup albumów NEIGHBOURS w magicznej ilości 1000 sztuk. Ten niepowtarzalny gest wsparcia i niezwykłej pomocy jest dowodem ogromnej empatii, tożsamym z wartościami życia w pokoju i bliskości. Grupa NDI buduje nowy rozdział w projekcie NEIGHBOURS i stanowi bardzo mocny fundament wsparcia dla ukraińskich dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych – mówi Magda Rejman, pomysłodawczyni projektu NEIGHBOURS i zespół drukomat.pl

Pozostałe Aktualności

Filmy