5 czerwca 2014

Europejski Kongres Finansowy 2014

Kongres skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych Komitetów Sterujących i Rad Programowych, które dbają również o wysoki poziom merytoryczny, ważność oraz aktualność inicjatyw podejmowanych w ramach projektu.
Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje oraz studia i ekspertyzy, związane z możliwościami ich praktycznej realizacji i debaty medialne dotyczące ich wdrożenia.

Pozostałe Aktualności