22 maja 2014

Oferta NDI S.A. wybrana jako najkorzystniejsza na modernizację linii kolejowej

W siedzibie Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA w Poznaniu, NDI S.A. podpisała umowę na „Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 na odcinku Środa Wlkp. – Kórnik od km 166,653 do km 181,781. Wartość umowy brutto wynosi 55 962 mln. zł. W ramach zadania pn.: „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań od km 131,500 do km 181,781” wykonana zostanie m.in.: modernizacja nawierzchni torowej wraz z częściową wymianą podtorza i budowa odwodnienia, modernizacja i przebudowa peronów oraz urządzeń srk i ssp.

Pozostałe Aktualności

Filmy