Budownictwo Hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne

Konsekwentnie budujemy naszą zdolność do realizacji projektów hydrotechnicznych. Dzięki wieloletniemu partnerstwu z firmą Besix braliśmy udział m.in. w realizacji projektu rozbudowy terminala kontenerowego DCT 2 w Gdańsku, aktualnie realizujemy wspólnie budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną.  Posiadamy doświadczony Zespół Inżynierów hydrotechników, który zdolny jest do realizacji najbardziej nawet skomplikowanych projektów z tego obszaru.

Realizacje

NDP

Morski Terminal Przeładunkowy na Martwej Wiśle

Projekt obejmuje budowę nabrzeża przeładunkowego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. W ramach prac zaplanowano m.in. wykonanie nabrzeża wraz z dwoma stanowiskami przeładunkowymi służącymi do obsługi zbiornikowców (każdy z 4 ramionami nalewczymi) oraz niezbędnej infrastruktury tj. min.: budynków, rurociągów, stalowych estakad, infrastruktury podziemnej i pomocniczej łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Przekop Mierzei Wiślanej

Inwestycja obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą oraz budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Kanał Dębicki

Inwestycja to jeden z flagowych projektów realizowanych przez ZMPSiŚ w porcie Szczecin. Jego celem jest uzyskanie zwiększonego jakościowo i ilościowo potencjału do przeładunków drobnicowych, poprzez budowę nowego nabrzeża Norweskiego (stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, pełniącego funkcję terminala kontenerowego) oraz modernizację istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego

Zadaniem NDI jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na długości około 540 m, polegająca przede wszystkim na jego poszerzeniu o 6 m. Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z kotwionych, stalowych grodzic oraz pali rurowych. W ramach inwestycji należy wykonać m.in. demontaż wyposażenia hydrotechnicznego nabrzeża, rozbiórki oczepu żelbetowego, torowiska oraz umocnienia dna. Obszar objęty inwestycją zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do Portu Gdynia.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Wnęka Dokowa w Porcie Gdynia

Grupa NDI po raz kolejny dołoży swoją cegiełkę do rozbudowy Portu Gdynia. W tym projekcie zadaniem jest wybudowanie wnęki dokowej a następnie przestawienie doku pływającego oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie. Realizacja jest podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje m.in. budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II oraz przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I. Zaś etap drugi polega na przebudowie Pirsu nr II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Pirs pasażerski i nabrzeże

Celem inwestycji jest przedłużenie pirsu pasażerskiego w Krynicy Morskiej. Obecnie pirs ma około 100 metrów długości. Dzięki temu, że zostanie on wydłużony o ponad 65 metrów, będą mogły przy nim cumować statki pasażerskie białej floty o długości do 36 m oraz jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni, który jest inwestorem. Co ważne, zwiększy się też bezpieczeństwo jednostek pływających ponieważ wydłużenie pirsu zmniejszy falowanie wewnątrz portu. Sopocka grupa NDI w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zabezpieczy także skarpę i wydłuży o 50 metrów nabrzeże postojowe w porcie w Krynicy Morskiej.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Port w Pucku

Inwestycja docelowo będzie się składać z kilku etapów.  W zakres prac wchodzą m. in. budowa części falochronu północnego, który osłoni basen rybacki przed nadmiernym zafalowaniem, a także budowa stałego pomostu połączeniowego o długości 180 metrów wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów. W planach jest też przygotowanie nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów i białej floty.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Port Jachtowy w Górkach Zachodnich

Rozbudowa, dzięki której trzy nabrzeża i pirs w Górkach Zachodnich, w Gdańsku zostaną powiększone. Pojawią się też nowe pomosty, falochron i wyposażenie, które podniesie komfort odwiedzających to miejsce. Wśród robót do realizacji na lądzie jest m. in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), demontaż istniejącego żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”.

ZOBACZ REALIZACJĘ

NDP

Terminal Kontenerowy DCT2

NDI SA była głównym podwykonawcą belgijskiej grupy Besix – generalnego wykonawcy projektu głębokowodnego nabrzeża DCT 2 w Porcie Północnym w Gdańsku. DCT Gdańsk to największy pod względem liczby przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim.

ZOBACZ REALIZACJĘ

Kontakt w sprawie budownictwa hydrotechnicznego

Budownictwo Hydrotechniczne Krystian Kwidziński Dyrektor ds. Budownictwa Hydrotechnicznego kkwidzinski@ndi.com.pl
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji plików cookies jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych. Informacje o Pani/Pana prawach, naszych danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.