Budowa autostrady A1

2005-2011

Autostrada A1

W konsorcjum ze Skanska SA zbudowaliśmy północny odcinek autostrady A1 o długości 152 km. To projekt o kluczowym znaczeniu, dla krajowego systemu transportowego.

Podstawowe elementy układu drogowego autostrady obejmowały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z centralnie położonym pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym wzdłuż jezdni. Na skrzyżowaniu z głównymi drogami krajowymi zaprojektowano bezkolizyjne węzły drogowe zapewniające dostęp do korytarza autostrady oraz umożliwiające połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym. Nad drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi zaprojektowano bezkolizyjne przejazdy bez dostępu do autostrady.

W pasie drogi przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych, punkty gastronomiczne, toalety oraz parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Oprócz robót konstrukcyjnych związanych z budową raz przebudową istniejących dróg, budowa Autostrady A1 obejmowała również:
- Wykonanie oświetlenia węzłów drogowych,
- Wykonanie urządzeń ochrony środowiska (m.in. wały ziemne, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, separatory oleju, przejścia dla zwierząt),
- Budowę obwodów utrzymania autostrady oraz miejsc obsługi podróżnych,
- Budowę punktów i stacji poboru opłat,
- Instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery energochłonne, poręcze, ogrodzenie oraz oznakowanie drogowe),
- Przebudowę obiektów energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, sieci gazowych i wodnych kolidujących z autostradą.

W ramach budowy autostrady zbudowano pod Grudziądzem najdłuższy obecnie most autostradowy w Polsce o długości około 2 km.

NDI SA, Skanska Generalny Wykonawca NDI SA, Skanska
Rząd RP Zamawiający Rząd RP
2005-2011 Czas realizacji 2005-2011
1259 milionów euro

całkowita wartość projektu

4500 ludzi

pracowało w szczycie przy realizacji projektu

152 kilometry

długość wybudowanej autostrady

230 maszyn

pracowało w szczycie przy realizacji projektu

33 miliony metrów sześciennych

robót ziemnych w obu etapach projektu

137 obiektów mostowych

wykonano w trakcie realizacji projektu

Pozostałe realizacje