Budowa autostrady A1

2005-2011

Autostrada A1

W konsorcjum ze Skanska SA zbudowaliśmy północny odcinek autostrady A1 o długości 152 km. To projekt o kluczowym znaczeniu, dla krajowego systemu transportowego.
Podstawowe elementy układu drogowego autostrady obejmowały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z centralnie położonym pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym wzdłuż jezdni. Na skrzyżowaniu z głównymi drogami krajowymi zaprojektowano bezkolizyjne węzły drogowe zapewniające dostęp do korytarza autostrady oraz umożliwiające połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym. Nad drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi zaprojektowano bezkolizyjne przejazdy bez dostępu do autostrady. W pasie drogi przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych, punkty gastronomiczne, toalety oraz parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Oprócz robót konstrukcyjnych związanych z budową raz przebudową istniejących dróg, budowa Autostrady A1 obejmowała również: - Wykonanie oświetlenia węzłów drogowych, - Wykonanie urządzeń ochrony środowiska (m.in. wały ziemne, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, separatory oleju, przejścia dla zwierząt), - Budowę obwodów utrzymania autostrady oraz miejsc obsługi podróżnych, - Budowę punktów i stacji poboru opłat, - Instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery energochłonne, poręcze, ogrodzenie oraz oznakowanie drogowe), - Przebudowę obiektów energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, sieci gazowych i wodnych kolidujących z autostradą. W ramach budowy autostrady zbudowano pod Grudziądzem najdłuższy obecnie most autostradowy w Polsce o długości około 2 km.
NDI SA, Skanska Generalny Wykonawca NDI SA, Skanska
Rząd RP Zamawiający Rząd RP
2005-2011 Czas realizacji 2005-2011
1259 milionów euro
całkowita wartość projektu
4500 ludzi
pracowało w szczycie przy realizacji projektu
152 kilometry
długość wybudowanej autostrady
230 maszyn
pracowało w szczycie przy realizacji projektu
33 miliony metrów sześciennych
robót ziemnych w obu etapach projektu
137 obiektów mostowych
wykonano w trakcie realizacji projektu

Pozostałe realizacje