2 sierpnia 2013

Zakończenie I Etapu Przebudowy Centrum Katowic

Konsorcjum firm NDI SA – Construcciones y Promociones Balzola SA zakończyło inwestycję „Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo – Rynek – Etap I” zlokalizowaną w Katowicach na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku.

W ramach inwestycji zrealizowano:

  • przebudowę torowiska tramwajowego (wraz z wykonaniem nawierzchni),
  • przebudowę sieci trakcyjnej z zasilaniem,
  • przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia,
  • przebudowę sieci teletechnicznej,
  • przebudowę sieci gazowej,
  • przebudowę kanalizacji ogólnospławnej,
  • przebudowę sieci wodociągowej.

Pozostałe Aktualności

Filmy