11 maja 2022

NDI zagwarantuje studentom PG „Wsparcie na starcie”!

Stypendia, płatne praktyki, wizyty na budowach, wsparcie merytoryczne podczas pisania prac dyplomowych – to wszystko najlepszym studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oferuje sopocka Grupa NDI. Władze Wydziału oraz członkowie Zarządu NDI podpisali porozumienie w tej sprawie.

W uroczystości udział wzięli Rektor PG prof. Krzysztof Wilde, Dziekan WILIŚ prof. Joanna Żukowska, Prezes Zarządu NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska, Wiceprezes – Dyrektor ds. Realizacji w NDI Ryszard Trykosko oraz Dyrektor HR w NDI Joanna Tyszka

„Wsparcie na starcie” to program, którego celem jest umożliwienie rozwoju studentom Politechniki Gdańskiej, którzy w przyszłości zasilą branżę budowlaną. W ramach zawartego między Politechniką Gdańską a NDI porozumienia przewidziano rozmaite formy pomocy. Jedną z nich będą stypendia dla wybranych studentów budownictwa. NDI przygotuje również miejsca na płatne praktyki, w trakcie których będzie można zdobyć doświadczenie i wiedzę praktyczną z zakresu budownictwa. Sprzyjać temu będą też cykliczne wizyty na najciekawszych budowach na Pomorzu, które realizuje właśnie sopocka firma NDI. Zaliczyć do nich można m.in. przekop Mierzei Wiślanej wraz z przygotowaniem sztucznej wyspy, realizację najnowocześniejszego w Polsce Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej, liczne przedsięwzięcia hydrotechniczne, m.in. w Pucku, Krynicy Morskiej i Górkach Zachodnich oraz rozbudowy węzłów drogowo-kolejowych.

– Chętnie podejmujemy także wspólnie badania naukowe oraz udzielimy konsultacji specjalistycznych. Dostarczymy studentom materiałów merytorycznych do ich prac dyplomowych. Poza tym nasi specjaliści-praktycy będę prowadzić wykłady na temat realizowanych projektów oraz technologii wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie – powiedziała Prezes Zarządu Grupy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska. – Szukamy młodych ludzi z pasją, chcących rozwijać się w obszarze budownictwa. Zależy nam na budowaniu kapitału intelektualnego oraz stymulowaniu rozwoju lokalnego – dodaje Prezes Grupy NDI.

Jestem przekonana, że podpisana właśnie Umowa wzmocni wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz przyczyni się do jeszcze większej integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym branży budowlanej – powiedziała Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prof. Joanna Żukowska. – Bardzo cenimy sobie współpracę z NDI S.A., dlatego tak ważne jest dla nas by ją rozwijać i wzmacniać, zarówno w obszarze kształcenia studentów, jak i wspólnych inicjatyw badawczo wdrożeniowych dodała Dziekan WILiŚ

Pierwsze wsparcie popłynie do żaków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska już w lipcu br.  NDI planuje rocznie fundować ok. 10 stypendiów i ponad 30 miejsc na płatnych stażach.

Pozostałe Aktualności

Filmy