31 lipca 2023

Nowy kontrakt w Porcie Gdynia!

Port Gdynia rozpoczyna kolejną inwestycję. Powstanie nowa wnęka dokowa do której przestawiony zostanie dok pływający. Przebudowane zostaną też Nabrzeże Południowe II, Nabrzeże Zachodnie I i Pirs II. Prace na rzecz portu wykonają spółki z sopockiej Grupy NDI. To już kolejna realizacja Grupy NDI na terenie Portu Gdynia. 31 lipca uroczyście podpisano umowę na realizację tego zadania.

Nowa wnęka dla pływającego doku w Porcie Gdynia

Umowa podpisana pomiędzy Portem Gdynia S.A, a spółkami NDI SA i NDI SOPOT SA opiewa na 82 757 758,61 zł brutto. Czas jej realizacji to 18 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Wykonawca musi zrealizować prace w zakresie zadania „Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi” i uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie. Etap pierwszy obejmuje budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II, przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I, wykonanie robót ziemnych i czerpalnych we wnęce dokowej oraz na torze podejściowym do wnęki dokowej, przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a termin realizacji tego etapu to 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Etap drugi to: Przebudowa Pirsu nr II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

W zakresie prac znajdziemy między innymi: rozbiórkę slipu podłużnego i istniejących nabrzeży obudowy wnęki slipowej tj. nabrzeża łączącego Nabrzeże Zamykające z Nabrzeżem Południowym II oraz rozbiórki Nabrzeża Południowego II przy slipie i części Nabrzeża Zachodniego wraz z Nabrzeżem zamykającym. Oprócz tego wykonanie nowych nabrzeży obudowy wnęki dokowej, wzmocnienie – przebudowę nabrzeży w rejonie przyległym do nowej wnęki dokowej, wykonanie nowej wnęki dokowej, pogrążenie nowych dalb dokowych w rejonie nowej lokalizacji doku pływającego, wykonanie nawierzchni pod żuraw kołowy, doprowadzenie mediów do niecki dokowej, wraz z przebudową sieci, roboty ziemne, roboty czerpalne we wnęce dokowej i podejściu do niej, przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej. Zaś w drugim etapie rozbiórkę głowicy Pirsu nr II, zabezpieczenie czoła skróconego Pirsu, przebudowę sieci lądowej, usunięcie dalb dokowych z rejonu starej lokalizacji doku pływającego.

Materiały prasowe: Port Gdynia

 

Podczas uroczystości powiedzieli:

Małgorzata Winiarek-Gajewska – Prezes Grupy NDI – To już kolejna nasza realizacja na rzecz Portu Gdynia po wykonanych placach składowych i trwających przebudowach Nabrzeży Holenderskiego i Indyjskiego. Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z Portem Gdynia przy kolejnej hydrotechnicznej Inwestycji. Grupa NDI specjalizuje się w tego typu realizacjach i aktualnie wykonujemy prace we wszystkich największych polskich portach. Nasza kadra ma w tym zakresie duże doświadczenia i już dziś zespół jest gotów do największych realizacji w tym zakresie.

Jacek Sadaj – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Dzisiejszą umowę podpisujemy w jednym z ważniejszych miejsc Portu Gdynia – Publicznym Terminalu Promowym – skąd rozpościera się widok na większość inwestycji, wykonanych w ostatnich latach przez Zarząd Portu Gdynia, z których jesteśmy bardzo dumni. Umowa w ramach zadania „Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi” z konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sopot S.A., którą dziś podpisujemy, łączy klamrą wszystko to, co w ostatnich latach w porcie zostało zrealizowane. Cieszymy się, że ten projekt będzie wykonywany przez NDI, gdyż mamy za sobą bardzo dobre inwestycje zrealizowane wspólnie. W efekcie, już za 18 miesięcy z nowej obrotnicy będą mogły korzystać, zawijające do Portu Gdynia jednostki o długości 400 metrów.

Pozostałe Aktualności

Filmy