RODO

RODO

Spółki Grupy Kapitałowej NDI spełniają wymogi stawiane przez przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą, w tym w szczególności wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, szczególnie w jaki sposób są one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, znajdują się w poszczególnych dokumentach załączonych poniżej.

Pod wskazanymi adresami można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie do każdego celu przetwarzania danych.

Klauzule informacyjne

Dla NDI S.A.

 

Dla NDI SOPOT S.A.

 

Dla NDI Energy Sp. z o.o.

Dla NDI Development Sp. z o.o.

Dla RE Management Sp. z o.o.

 

Dla „INTER ENERGIA” S.A.