6 czerwca 2024

Coraz bliżej z Trójmiasta do Szczecina. Trwają prace przy budowie S6

Ponad 250 osób pracuje przy budowie 16 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 łączącego koniec obwodnicy Słupska z węzłem Bobrowniki. Drogowcy wykonują prace ziemne i prace przy obiektach inżynierskich. Będzie to w województwie pomorskim pierwszy odcinek drogi szybkiego ruchu z betonową nawierzchnią.

Budowana droga będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasami awaryjnymi. Dwa węzły drogowe powstaną w Budach i Bobrownikach. W planach są również drogi serwisowe oraz lokalne, przecinające drogę ekspresową, a także przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe oraz zabezpieczenia akustyczne. W ramach projektu zbudowane zostaną dwa MOP-y, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych a także nowy obwód drogowy wraz z magazynem soli.

Inwestycje w systemie projektuj i buduj wykonuje konsorcjum firm NDI, NDI Sopot oraz Todini Central Asia. W realizacji jest ponad 16 kilometrów drogi ekspresowej między węzłem w Redzikowie a węzłem Bobrowniki. Odcinek jest zlokalizowany w województwie pomorskim, na terenie gmin Słupsk i Damnica. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przede wszystkim roboty branżowe i przygotowanie gruntu

Od zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), wykonano szereg robót, przede wszystkich usunięto większość kolizji branżowych: energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, ale też kolizji wodociągowych czy kanalizacji sanitarnej. Przebudowana została sieć melioracyjna. Powstały drogi technologiczne.
Rozpoczęły się także roboty ziemne, w tym wykopy pod zbiorniki retencyjne i infiltracyjne, oraz nasypy. Następnie na trasie zasadniczej i drogach bocznych wykonano warstwy ulepszonego podłoża i warstwy mrozochronne.

– W ramach robót mostowych wykonaliśmy platformy robocze oraz pale prefabrykowane pod wybranymi obiektami. Zrealizowaliśmy także obciążenia próbne, wykopy pod podpory obiektów oraz betony podkładowe. Rozpoczęliśmy zbrojenia fundamentów oraz ich zabetonowanie, natomiast z rur karbowanych spiralnie wybudowaliśmy przejścia ekologiczne – mówi Dariusz Horyd – Kierownik Budowy z Grupy NDI.

Aktualnie na placu budowy przygotowywany jest teren pod węzeł do betonu nawierzchniowego. Kontynuowane są kolejne roboty branżowe, między innymi układana jest kanalizacja deszczowa, a na drogach trwają roboty ziemne przy wykopach i nasypach. Na obiektach inżynierskich wbijane są pale prefabrykowane, a fundamenty są zbrojone i betonowane.

Duży projekt, jeszcze więcej pracy

Budowa drogi S6 to także szeroki zakres robót ziemnych, co oznacza ponad 1,3 mln m3 ziemi wydobytej podczas wykopów oraz 1,05 mln m3 przy nasypach. Ilość podbudowy z mieszanki związanej cementem wyniesie około 150 tys. Ton. Na potrzeby nawierzchni betonowej wbudowane będzie 63 tys. m3 podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, oraz 80 tys. m3 betonu nawierzchniowego.

– Na budowie drogi S6 pracuje 267 osób, w tym kierownicy, inżynierowie, operatorzy czy pracownicy fizyczni. Wszyscy korzystamy z różnego rodzaju maszyn. Na placu budowy pracują między innymi 26 koparki, 60 aut ciężarowych, 6 spycharek, 11 walców, 3 równiarki, 8 ładowarek, 4 dźwigi czy 13 wozideł budowlanych. Łącznie zaangażowane są ponad 160 jednostki sprzętowewylicza Dariusz Horyd.

Długość trasy zasadniczej wynosi dokładnie 16,04 km, natomiast długość pozostałych dróg to 20 km.

Pozostałe Aktualności

Filmy