9 września 2020

Port Gdynia powiększa zaplecze logistyczne

Port Gdynia zyska nowe place manewrowo – składowe na terenie Centrum Logistycznego. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisał umowę z konsorcjum sopockich spółek NDI Sp. z o.o. i NDI SOPOT SA na wykonanie robót związanych z „Budową placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia. Z ramienia ZMPG S.A. Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Jacek Sadaj, i Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami Maciej Bąk. Konsorcjum NDI reprezentowała Prezes Zarządu – Pani Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów, zarówno w Polsce jak i w Europie. Kompleksowy projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu Portu Zachodniego o powierzchni około 30 ha wraz z budową placów manewrowo – składowych na terenie około 20 ha, jest elementem Centrum Logistycznego, obejmującej również budowę terminalu intermodalnego.

Jeden z placów składowych stanie się zapleczem do obsługi elementów polskich, morskich farm wiatrowych. – Chcielibyśmy, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie – komentuje Jacek Sadaj- Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) – dodaje.

– Rozwój inwestycji w polskich portach jest dziś niezwykle dynamiczny i bardzo się cieszę, że jako wywodząca się z regionu – sopocka spółka, możemy w tym procesie brać udział. W tej chwili kończymy rozbudowę infrastruktury drogowej w Porcie Gdańsk. Jednym z jej elementów był plac wykonywany metodą, która będzie miała zastosowanie także w Gdyni. Tu wykonamy dwa takie place składowe, których powierzchnia to aż 17 hektarów – Małgorzata Winiarek Gajewska Prezes NDI.

Generalny Wykonawca, NDI sp. z o.o.  i NDI SOPOT SA na budowę mają 22 miesiące. Konsorcjum ma w tym czasie wykonać dwa place o nawierzchni betonowej wraz z uzbrojeniem podziemnym. W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Oznacza to także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, tzw. hydrantowej wraz ze zbiornikiem oraz przepompownią wody pożarowej.

W planach jest też realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych. Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo będzie tam trzeba wybudować drogę dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2 Koszt inwestycji jest przewidziany na blisko 90 milionów złotych.

Pozostałe Aktualności

Filmy