Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

Niniejszą stronę internetową administruje NDI SOPOT S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, która jest Administratorem Państwa danych osobowych.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail ndi@ndi.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Informujemy Panią/Pana, iż korzystając z naszej strony internetowej http://ndi.com.pl/ przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników naszej strony internetowej . Polityka zawiera także informacje o plikach cookies stosowanych na naszej stronie internetowej.

 

Inspektor Ochrony danych osobowych

NDI SOPOT SA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres, a także pod adresem e-mail: iodo@ndi.com.pl.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz zawartych w plikach cookies

NDI przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności stron oraz prezentowania naszych produktów i usług na stronach – podstawą prawną jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • przetwarzanych danych osobowych w plikach cookies, stosowanych do celów konfiguracji technicznej, do dopasowania treści stron do preferencji i zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • dokonywania badań analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz Państwa aktywności, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony lub przetwarzaniem danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

 

Pliki cookies oraz podobne technologie

Informujemy, że używamy na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych, tzw. „ciasteczek”) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Pani / Pana komputerze przez strony internetowe, które Państwo przeglądają.

 

Strony internetowe korzystają z plików cookie w celu ułatwienia użytkownikom sprawnej nawigacji i wykonywania określonych funkcji. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, nie wymagają zgody. Wszystkie inne pliki cookie wymagają zgody przed ustawieniem ich obsługi w przeglądarce.

 

W przypadku, gdy jako Użytkownik naszej strony internetowej nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora. Konsekwencje są w dużej mierze od nas niezależne, a są uzależnione od konfiguracji sprzętu, z którego Pan/Pani korzysta w celu przeglądania naszej strony.

 

Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom – naszym zaufanym partnerom, które będą je przetwarzały, w szczególności (I) podmiotom z grupy kapitałowej NDI, (II) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, (III) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, (IV) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, (V) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 

Narzędzia społecznościowe

NDI korzysta z publikacji w sieciach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube), które stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

 

Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika strony ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

Pliki cookies Google Analytics zbierają informacje dotyczące stron internetowych, a także ich podstron, które zostały odwiedzone przez Użytkowników, a także ilości czasu spędzonego na danej stronie. W ramach ustawień plików cookies możliwym jest zdecydowanie przez Użytkownika, czy wyraża zgodę na działanie Google Analytics.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane osobowe Użytkowników naszej strony mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Musi Pani/Pan wiedzieć, iż Google przystąpił do programu PrivacyShield i dzięki temu został zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Google Ads

Google Ads (poprzednio Google AdWords) to narzędzie, które pozwala na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense. Analityka danych realizowana jest poprzez wybór słów kluczowych oraz poprzez wybór witryn internetowych, na których wyświetlana będzie reklama Google Ads.

 

Piksele Facebooka

Pixel facebook lub piksel facebooka to kod, który umieszczony na stronie internetowej działa jak bardzo dobre narzędzie analityczne. Od momentu wgrania, zapisuje ważne dane, które później mogą być wykorzystywane w kampaniach i targetowaniu reklamy na precyzyjne grupy odbiorców.

 

Wtyczki społecznościowe

NDI na stronie www używa wtyczki do portali społecznościowych, które umożliwiają dostęp do naszego profilu za pośrednictwem różnych dostawców, tj.: Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA).

NDI nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Ze szczegółowymi informacjami należ zapoznać się na stronach portali społecznościowych.

 

Prawa dotyczące przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, poprawienia, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody, którą Pani/Pan wraził poprzez zaakceptowanie stosowania na naszej stronie plików cookie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pozostałe informacje

Dokładamy starań, aby informacje zamieszczone na stronie były aktualne – sugerujemy jednak opieranie się o oficjalne dokumenty (np. złożone w KRS) lub zwracanie się z oficjalnymi zapytaniami. Nadmieniamy, iż nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z naszej strony czy opieraniem się na informacje znajdujące się na niej.

 

Wszelką korespondencję (inną niż do Administratora) proszę kierować w formie pisemnej na oficjalny adres siedziby Spółki, chyba że uprzednio wyraźnie i na piśmie pod rygorem nieważności wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną – w przeciwnym wypadku korespondencję kierowaną przez podmioty prywatne traktować ją będziemy jako niebyłą i niedoręczoną skutecznie.