Oczyszczalnia Ścieków w Sośniach

2022-2023
W ramach projektu spółka skoncentruje się na pracach budowlanych w zakresie technologii oczyszczania ścieków, konstrukcji budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, elektryki oraz automatyki i sterowania. W efekcie instalacja będzie przetwarzać maksymalnie 850m3 ścieków na dobę. Inwestycja obejmie m.in. budowę układu przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznym oczyszczania, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, budowę węzła gospodarki osadowej z komorą stabilizacji osadu i stacją odwadniania oraz higienizacji osadu. Ponadto obiekt zostanie rozbudowany o stacje dmuchaw, dozowania reagentów czy zbiornik wody technologicznej. Dodatkowo zostaną rozbudowane sieci i instalacje technologiczne na obiekcie. Modernizacji ulegnie system sterowania obiektem, co pozwoli na sprawną kontrolę działania technologii oczyszczania ścieków.
20,68 mln zł Wartość Inwestycji 20,68 mln zł
NDI Energy Generalny Wykonawca NDI Energy
Władze Gminy Sośnie Inwestor Władze Gminy Sośnie