10 maja 2012

NDI złożyła najkorzystniejszą ofertę na modernizację linii kolejowej na Mazowszu

Konsorcjum firm NDI z Sopotu i hiszpańskiej Balzoli z ofertą na 11. 733.425 mln zł brutto złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na modernizację linii kolejowej z Tłuszcza do Ostrołęki. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w lipcu i potrwa do końca listopada br.

Oferta konsorcjum NDI-Balzola była najtańszą z 12 ofert, które wpłynęły do przetargu. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Linii Kolejowych. Na wykonanie podstawowego zakresu prac zamawiający przeznaczył 14,76 mln zł brutto.

Zakres inwestycji:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
  • uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych,
  • wykonanie prac w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Parametry linii po modernizacji przyspieszą ruch pociągów do prędkości 100 km/h na odcinku Tłuszcz – Wyszków oraz 120 km/h na odcinku Wyszków – Ostrołęka. O modernizację linii zabiegała Elektrownia Ostrołęka, która planuje budowę nowego bloku energetycznego. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Kolejowego i ze środków własnych PKP.

Pozostałe Aktualności

Filmy