8 marca 2013

NDI S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na kolejowe roboty budowlane

NDI S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań. Oferta NDI opiewa na 57.226 tys. zł brutto, prace mają potrwać do końca listopada 2013r. od daty podpisania umowy.

Inwestycja dotyczy toru nr 1 od km 131,500 do km 133,918 oraz od km 150,160 do km 166,653 wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie m.in.: modernizacja nawierzchni torowej wraz z częściową wymianą podtorza i budowa odwodnienia, wymiana 10 rozjazdów, remont 14 przejazdów drogowych, remont 24 obiektów inżynieryjnych, modernizacja 3 peronów w Solcu Wielkopolskim, Sulęcinku i Jarocinie.

Pozostałe Aktualności