15 stycznia 2013

NDI S.A. dokończy budowę Teatru Szekspirowskiego

Gdański Teatr Szekspirowski wybrał NDI S.A. jako generalnego wykonawcę na dokończenie budowy prestiżowej inwestycji w Gdańsku.

Oferta NDI S.A. uznana została za najkorzystniejszą (kryteriami oceny były cena zamówienia brutto oraz termin realizacji) i spełniła wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.

Planowany termin zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia zostanie wyznaczony nie wcześniej, niż po upływie 10 dni od dnia 15 stycznia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu Infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Pozostałe Aktualności