21 sierpnia 2012

NDI przystąpiła do Programu Rzetelna Firma

Program Rzetelna firma stawia na uczciwość i wiarygodność w biznesie oraz promuje rzetelność płatniczą i transparentność obrotu gospodarczego. Certyfikat Rzetelności jest najbardziej aktualną informacją o solidności i wypłacalności firmy. Jego stała aktualizacja oparta o dane Krajowego Rejestru Długów sprawia, że Certyfikat Rzetelności jest obiektywnym dowodem rzetelności i przejrzystych zasad działania przedsiębiorstwa.

Uczestnicy programu Rzetelna Firma, w ramach realizacji jego celów, zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych określonych w „5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” i postanowieniach Kodeksu.

1. Wyznacz cel poza zyskiem

2. Traktuj klientów z szacunkiem

3. Dbaj o swoich pracowników

4. Zaangażuj się społecznie

5. Myśl o środowisku

Nadrzędnym celem programu Rzetelna Firma jest szerzenie wśród polskich przedsiębiorców zasad etycznych takich jak praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu. Kodeks etyczny powinien przyczyniać się do promowania wśród wszystkich uczestników programu Rzetelna Firma prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego. Intencją programu jest podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce, co stanowić ma podstawy budowy silnych firm, będących filarami polskiej gospodarki.

Pozostałe Aktualności

Filmy